Umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych to motor napędowy wielu miast w naszym kraju. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, przyspieszyło proces zmian inwestycyjnych, infrastrukturalnych i społecznych. Jedni tę szansę wykorzystali, inni nie. Jaworzno zdecydowanie zalicza się do grona tych, którzy nie przysypiali, gdy programowano środki. Prezydent i jego współpracownicy latami planowali, a następnie składali wnioski i pozyskiwali ogromne fundusze na rozwój Jaworzna.

Całkowita wartość projektów zrealizowanych w mieście przez szesnaście lat wynosi miliard złotych! W tym, uzyskano ponad 650 mln zł dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na te ogromne kwoty składają się dotacje pozyskane z różnych źródeł: Funduszy Europejskich czy z budżetu państwa jak i środki, które miasto musiało zainwestować, żeby otrzymać poszczególne dotacje.

Nie piszemy o tym przypadkowo, w najbliższy weekend organizowane są Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jest to część dużej kampanii Europe in My Region, która ma na celu pokazanie projektów, które zostały zrealizowane w całej Unii dzięki Funduszom Europejskim. W naszym mieście, w niedzielę, 13 maja na Plantach zorganizowana zostanie impreza, podczas której będzie można posłuchać muzyki i wziąć udział w wielu atrakcjach i konkursach. Swoje stoisko będzie miało też miasto Jaworzno, na którym pojawi się galeria inwestycji i projektów zrealizowanych dzięki pozyskanym funduszom unijnym oraz punkt informacyjny dotyczący miejskich projektów.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich mają przede wszystkim na celu pokazanie jak bliskie dla ludzi mogą być projekty sfinansowane ze środków unijnych. To nowe drogi, autobusy, parki, tereny rekreacji, nowe przestrzenie miejskie, kanalizacja. W Jaworznie ze środków pochodzących z UE wybudowano nowy rynek, bibliotekę, wykonano projekty kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków. Zaprojektowana i zbudowana została sieć dróg w ramach projektu Miasto Twarzą do Autostrady, powstał Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, wkrótce perłą rekreacji zostanie odnowiona Sosina. Cały czas unowocześniany jest tabor autobusowy – to dzięki skutecznemu aplikowaniu o te środki, po Jaworznie jeżdżą najnowocześniejsze elektryczne autobusy. Wkrótce będziemy mogli podziwiać halę widowiskową w nowej odsłonie i nowoczesny parking dla rowerów z VELOSTRADĄ. Uzbrojone tereny inwestycyjne zyskują kolejnych nabywców – dzięki którym do kasy miasta trafiają pieniądze. Jaworzno rozwija się dzięki temu, że potrafi skutecznie aplikować, bronić wnioski konkursowe i pozyskiwać ogromne środki. Niemałą rolę pełni również umiejętność zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego pod przyszłe projekty.

Start Dni Otwartych Funduszy Europejskich planowany jest w najbliższą niedzielę o godzinie 14:00 na jaworznickich Plantach.