Władze GZM i Marszałek Województwa nie są zbyt przychylne do propozycji Jaworzna, by zawrzeć porozumienie w sprawie ulg na przejazdy, z których skorzystają pasażerowie korzystający z usług PKM Jaworzno i KZK GOP. Na współpracy mogliby skorzystać nie tylko jaworznianie, ale także mieszkańcy wschodniej części Metropolii.

Przypomnijmy – pod koniec ubiegłego roku Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, zwrócił się do Przewodniczącego GZM z propozycją wypracowania ulg na przejazdy dla osób korzystających z usług PKM Jaworzno i KZK GOP. Kilkuletnia współpraca Gminy Jaworzno i ZKKM Chrzanów w tym zakresie pokazuje, że takie porozumienie jest możliwe. Jednak w przypadku Metropolii sprawy się komplikują. Zarówno władze GZM, jak i Marszałek Województwa (nawiasem mówiąc – jaworznianin), podtrzymują, że warunkiem korzyści jest przynależność do Metropolii. Pokazuje to, że Wojciech Saługa nie żartował mówiąc, że Jaworzno pożałuje, że nie dołączyło do GZM.

Na braku chęci współpracy ze strony GZM najbardziej ucierpią osoby korzystające z komunikacji publicznej, i nie chodzi tu tylko o mieszkańców Jaworzna. Również Metropolia korzysta z usług naszego przewoźnika. PKM na terenie Mysłowic, Sosnowca i Katowic wykonuje ok. 20 proc. (ok. 800 tys wozokilometrów) całej swojej pracy przewozowej liniami A, E, J i S. Sporo osób z Mysłowic chętnie korzysta z jaworznickich autobusów przemieszczając się pomiędzy swoim miastem a naszym. Pod koniec ubiegłego roku mieszkańcy jednej z dzielnic wystosowali nawet pismo, w którym proszą o wydłużenie tras autobusów, by lepiej skomunikować Brzezinkę z Jaworznem. Mysłowiczanie wyliczają, że często podróżują do Jaworzna i to właśnie z autobusów naszego przewoźnika chcą korzystać. Wniosek mieszkańców Mysłowic potwierdza stanowisko Prezydenta Miasta Jaworzna, że na porozumieniu skorzystają zarówno mieszkańcy Jaworzna, jak i Metropolii. Podczas, gdy jaworznicki przewoźnik ma atrakcyjną ofertę dla mieszkańców wschodniej części GZM, która przejawia się m.in. niższą ceną biletów i liczbą kursów, ze strony KZK GOP nie ma żadnej alternatywy, która byłaby korzystna również dla mieszkańców Jaworzna. Autobusy PKM Jaworzno kursują na terenie Sosnowca, Mysłowic i Katowic, podczas gdy KZK GOP obsługuje fragment Jaworzna liniami 220 i 221. Wspomniane autobusy, wjeżdżając od strony Maczek, przejeżdżają wyłącznie przez Górę Piasku do Szczakowej i korzystają z nich głównie pracownicy kolei. Porównajmy oferty obu przewoźników na przykładzie Sosnowca. Linia S PKM Jaworzno kursuje do Sosnowca 16 razy dziennie w dni robocze, przejeżdża przez centrum miasta, a sporo autobusów kończy trasę przy Szpitalu Wojewódzkim. W przypadku KZK GOP dwie linie omijają centrum Jaworzna, wjeżdżając do naszego miasta od strony Maczek. W dni robocze 220 przejeżdża przez Jaworzno 6 razy, a 221 – 7. Daje to w sumie 13 kursów. Jak widać, regularność przejazdów KZK GOP jest mniejsza, podobnie jak liczba podróżujących, a wszystko przy wyższych cenach za bilety. A jak wygląda oferta PKM Jaworzno kierowana do innych miast wschodniej części GZM? Linia A – 18 kursów dziennie, linia E – 30 kursów dziennie, linia J – 18 kursów dziennie. W sumie w dni robocze przez Metropolię autobusy PKM Jaworzno przejeżdżają 84 razy w ciągu dnia. KZK GOP w dni robocze jest u nas tylko 13 razy w ciągu dnia i to tylko na Górze Piasku i w Szczakowej.

Linia PKM Jaworzno Liczba kursów na terenie Sosnowca – dni robocze Liczba kursów na terenie Mysłowic – dni robocze Liczba kursów na terenie Katowic – dni robocze
A 18 18
E 30 30 30
J 18 18 17
S 16
Linia KZG GOP Liczba kursów na terenie Jaworzna – dni robocze
220 6
221 7

Warto dodać, że w przypadku Chrzanowa, nasze autobusy wykonują pracę przewozową na poziomie ok 125 tys wozokilometrów w skali roku dwoma liniami – A i 319. To znacznie mniej niż na terenie GZM, jednak chrzanowski ZKKM kolejny rok chętnie współpracuje z Gminą Jaworzno w zakresie udzielania naszemu miastu dotacji celowej i honorowania przez naszego przewoźnika wybranych biletów okresowych emitowanych przez ZKKM.