226 milionów złotych przeznaczy w przyszłym roku rząd na sport dzieci i aktywizację społeczeństwa. Część tych pieniędzy może trafić  do Jaworzna.

To aż o 93 procent więcej niż w 2015 r. Takich kwot od państwa na sport, gminy nigdy nie otrzymywały. Jest wielka szansa, by sięgnąć po te środki. Potrzebne będą oczywiście rzetelnie sporządzone wnioski, do których przygotowania zachęcam miasto i wszystkich zainteresowanych – mówił w miniony piątek Dariusz Starzycki, poseł na Sejm RP, podczas spotkania Społecznej Rady Konsultacyjno-Doradczej, prezentując w Jaworznie programy Ministerstwa Sportu i Turystyki, z których mogą korzystać m.in. samorządy i kluby sportowe.

„Mały klub”  – przedsięwzięcie dedykowane modernizacji i budowie infrastruktury mniejszych klubów. Z tego projektu korzysta już nasze miasto, które dostało finansowy zastrzyk (ponad 1,5 mln zł) na budowę treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Krakowskiej 8. Inwestycja jest w toku, ma być zakończona w 2019 r. 291 szkół pozyskało w tym roku obiekty sportowe, na które rząd przeznaczył łącznie 245 mln zł. Jaworzno otrzymało dofinansowanie (627,6 tys. zł) na remont boiska wielofunkcyjnego przy I LO oraz przy SP nr 22.

KLUB – ten projekt zakłada wsparcie małych i średnich klubów. Jednosekcyjne mogą liczyć na 10 tys. zł, a wielosekcyjne na 15 tys. zł. W tym roku MSiT przeznaczyło na ten cel 37 mln zł, a w roku przyszłym wyłoży 40 mln zł. W Jaworznie skorzystały dotąd: Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012, KS Energetyk, KS Fighting i Klub Karate „Kyokushinkai”. Szkolny Klub Sportowy (SKS) to program, który obejmuje już 260 tys. dzieci i młodzieży. W Jaworznie SKS działa w ok. 30% placówek szkolnych. MSiT przeznaczyło w tym roku na SKS 42 mln zł.

Pierwszy trener to z kolei przedsięwzięcie mające na celu docenienie pracy pierwszego trenera, tego, który wywarł znaczący wpływ na karierę sportową wychowanka. Każdy szkoleniowiec wskazany przez zawodnika, jako pierwszy trener, otrzyma jednorazowo 10 tys. zł. Taki zawodnik musi w danym roku sięgnąć po olimpijski medal, krążek mistrzostw Europy lub świata seniorów w konkurencjach objętych programem IO.

Nowym programem są Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W ciągu dwóch lat MSiT przeznaczy na OSA 100 mln zł. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów posiadających osobowość prawną np. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni mieszkaniowych. Na realizację programu Sport dla wszystkich MSiT przeznaczy z budżetu państwa 24 mln zł. O dofinansowanie mogą, w ramach konkursu, ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowe zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Od 2015 r. nasz rząd coraz więcej inwestuje w sport. W woj. śląskim to wzrost dziesięciokrotny w kategorii sport dzieci i młodzieży – podkreślał Dariusz Starzycki, który na półmetku sejmowej  kadencji, wyróżniony został przez Marszałka Sejmu jako poseł, który zadał najwięcej pytań sprawach bieżących. Sporo czasu poświęcono dyskusji o sporcie w naszym mieście.

fot. Aleksander Tura