Kolejnych siedem ptaków z 49 ptaszków św. Franciszka które mieszkają od soboty na Rynkowej choince.  Ptak wdzięczności.

My jesteśmy wdzięczni Wspólnocie Betlejem za choinkę z symboliką