Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Prezydenta Pawła Silberta i MZDiM Jaworzno – nie było i nie ma zgody na uciążliwe transporty przy użyciu ciężkich samochodów mułów z osadników należących do TAURONu przez Jeleń-Łęg.

Ustalenia między Miasto Jaworzno a Tauron Wydobycie są jednoznaczne – transporty mają ominąć zamieszkałe części Jaworzna!

Jak wczoraj w trakcie sesji jaworznickiej Rady Miasta ogłosił I Zastępca Prezydenta Miasta Pan Tadeusz Kaczmarek – obecnie działający na zlecenie Tauronu wykonawca jest w trakcie umacniania wałów Przemszy i budowy …TYMCZASOWEGO MOSTU PRZEZ PRZEMSZĘ. Kolejna firma zajmuje się umacnianiem nasypów istniejących torowisk.

Tym samym – po wykonaniu powyżej opisanych przygotowań – muły z osadników przez Przemszę opuszczą administracyjny teren Jaworzna. Nie będzie uciążliwości dla Mieszkańców ani Łęgu, ani innych części Jelenia – ani żadnej części Jaworzna.

Obecnie trwają prace przygotowawcze, co wymusza dojazd samochodów nad brzeg Przemszy od strony Jelenia. Nie ma jednak zgody na używanie do tego celu transportu którego tonaż przekracza dopuszczalne w organizacji ruchu na ul. Zwycięstwa w Łęgu normy. Został o tym poinformowany zarówno Tauron jak i działający na jego zlecenie wykonawcy. Jak widać po wczorajszych i dzisiejszych działaniach zarówno MZDiM Jaworzno, jak i samych Mieszkańców ustalenia te będą monitorowane – więcej na: https://www.facebook.com/MZDiMjaworzno/posts/1491102097672931 oraz https://www.facebook.com/MZDiMjaworzno/photos/a.706387382811077.1073741827.704949316288217/1492253650891109/?type=3&theater