W ostatnich dniach do mieszkańców budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” zostało skierowane pismo zarządu spółdzielni dotyczące możliwego wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami. Pismo zawiera szereg nieprawdziwych informacji, które mogą wprowadzać mieszkańców w błąd.

W piśmie zarządu SM Górnik możemy przeczytać między innymi, że w związku ze zmianą operatora gminnego systemu gospodarki odpadami nie są odbierane odpady biodegradowalne, nie są sprzątane stanowiska kontenerowe oraz że operator nie odbiera odpadów w weekendy. Konkluzją informacji SM Górnik do mieszkańców jest stwierdzenie, że może się to przyczynić do wzrostu kosztów.

Prostujemy nieprawdziwe informacje:

– nieprawdą jest, że operator nie odbiera odpadów biodegradowalnych, ponieważ nadal jest zobowiązany je odbierać zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej;
– nieprawdą jest, że w razie przepełnienia kontenerów operator nie odbiera odpadów inie należy tego wiązać z istniejącym „od zawsze” obowiązkiem zarządcy w zakresie utrzymania czystości na stanowisku;
– nieprawdą jest, że uległ zmianie system odbioru odpadów w weekendy, ponieważ nigdy nie były one odbierane w tym okresie;
– nieprawdą jest, że operator opróżnia stanowiska kontenerowe tylko częściowo, sytuacje tego typu miały charakter jednostkowy na początku przejęcia obowiązków przez nowego operatora i jako niezgodne z umową i zasadami świadczenia usług, po stanowczej interwencji zostały wyeliminowane.

Dyrektor MZNK Tomasz Jewuła wezwał zarząd SM Górnik do sprostowania nieprawdziwych informacji.