Czy Metropolię stać na myślenie aglomeracyjne, czy zamierza się zamknąć wyłącznie w obszarze swego terytorium? To pokaże najbliższy czas. Prezydent Miasta Paweł Silbert proponuje stworzenie wspólnej platformy biletowej dla pasażerów korzystających z usług PKM Jaworzno i KZK GOP. Pomysł wydaje się być realnym, jednak decyzja leży po stronie władz metropolitalnych.

Jednym z czynników, który zdecydował o rezygnacji z członkostwa w Górnośląskim Związku Metropolitalnym, na kanwie którego powstała Metropolia, był brak porozumienia w zakresie komunikacji miejskiej. Jaworzno wypracowało atrakcyjną ofertę przewozową, realizowaną przez PKM Jaworzno, gdzie ceny za przejazd są wyjątkowo atrakcyjne. Po wstąpieniu do Metropolii musielibyśmy przyjąć ceny takie, jakie zostaną narzucone dla całego terytorium. Warto przypomnieć, że w czasie negocjacji Dyrektor MZDiM i Prezes PKM Jaworzno proponowali, by wprowadzić bilet metropolitalny funkcjonujący obok biletów lokalnych, natomiast Prezydent Miasta Jaworzna zasugerował, by przyjąć najniższą taryfę, czyli jaworznicką. Obie propozycje zostały odrzucone.

Ceny biletów na terenie Metropolii zostały już ogłoszone. Będzie zdecydowanie drożej niż w Jaworznie. Z myślą o osobach korzystających z autobusów PKM Jaworzno i KZK GOP, Prezydent Paweł Silbert planuje zwrócić się do Przewodniczącego Metropolii i KZK GOP z propozycją wprowadzenia obustronnych ulg dla pasażerów korzystających z usług obu przewoźników, by nie musieli oni płacić łącznie 226 zł za dwa bilety miesięczne. Jaworzno deklaruje chęć obniżenia cen biletów dla osób podróżujących autobusami PKM Jaworzno i KZK GOP. Cena biletu będzie uzależniona od decyzji Metropolii, jednak zdaniem Pawła Silberta łączna kwota wydana na bilet miesięczny nie powinna przekraczać ceny obowiązującej za taki bilet na terenie Metropolii, tj. 132 zł. Atrakcyjna cena biletów to nie tylko korzyści dla pasażerów, lecz także większy ruch pasażerski w autobusach, co przyczyni się do mniejszych korków i lepszej przejezdności dróg.

Zdjęcie PKM&WPK Phototrans