Stypendia sportowe 2018

Zgodnie z wieloletnią tradycją, także w przyszłym roku Paweł Silbert, prezydent naszego miasta uhonoruje stypendiami najlepszych jaworznickich sportowców. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi – członkowi klubu sportowego mającego swoją siedzibę w Jaworznie, który uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich i legitymuje się następującymi osiągnięciami:

  • w dyscyplinach indywidualnych zajął miejsce od pierwszego do dziesiątego w klasyfikacji na IO, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata lub zajął od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Polski;

  • w dyscyplinach zespołowych: zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub w oficjalnych rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim. Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe powinny być udokumentowane przez odpowiedni Polski Związek Sportowy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika lub Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Wnioski przyjmowane są przez kancelarię Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w terminie do 31 grudnia 2017 r. Szczegółowych informacji w sprawie stypendium sportowego udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie – ul. Dwornickiego 5, tel. 32 618 17 55. Pełny regulamin przyznawania Stypendium Sportowego Miasta Jaworzna dostępny jest także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.um.jaworzno.pl. Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe powinny być udokumentowane przez Polski Związek Sportowy który ma wyłączne prawo do: organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie oraz powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy.