Straż Miejska, na polecenie Prezydenta Miasta, przeprowadzała ostre kontrole stanowisk kontenerowych znajdujących się w naszym mieście. Sprawdzana jest zarówno praca firmy odpowiadającej za wywóz odpadów, jak i wywiązywanie się zarządców nieruchomości ze swoich obowiązków.

Przypomnijmy – nowym odbiorcą odpadów komunalnych jest konsorcjum firm z liderem AVR Sp. z o.o. Wybór nowego usługodawcy wprowadził w mieście śmieciowy chaos. Należy jednak pamiętać, że odpady są wywożone zgodnie z harmonogramem. Najważniejsze jest jednak to, że za zorganizowanie i utrzymanie w porządku stanowiska kontenerowego odpowiada zarządca nieruchomości. I często nieścisłości w wypełnieniu tego obowiązku doprowadzały do sytuacji, że w mieście było brudno. Aż do przyjazdu śmieciarki. Wiele razy nasz portal oraz jednostki miejskie otrzymywały sygnały o śmietnikach, których stan pozostawia wiele do życzenia. Żarty się skończyły i rozpoczęło się ostre egzekwowanie obowiązków.

Wczoraj i przedwczoraj pracownicy Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę stanowisk kontenerowych w zabudowach wielorodzinnych. Łącznie skontrolowano 32 stanowiska. Nałożenie mandatów nie było konieczne, ponieważ w przypadku braku porządku na stanowiskach, zarządca miał dwie godziny na posprzątanie. Takie nieprawidłowości dotyczące zaśmieconych terenów stwierdzono na 4 stanowiskach – 2 na Podłężu i 2 na Gigancie. Jednak jeśli sytuacje będą się powtarzać, a zarządcy nie dopilnują porządku – kary się posypią. Pozostałe skontrolowane stanowiska były czyste. Pamiętajcie – to obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest zorganizowanie stanowisk kontenerowych w taki sposób, by zapewnić tam miejsce do składowania odpadów i porządek. Jeśli administrator nie wywiązuje się z obowiązku i na stanowiskach kontenerowych jest brudno niedługo po odjeździe śmieciarki – od razu zgłaszajcie sprawę na Straż Miejską.