Zakończyła się wymiana tabliczek z nazwami ulic w Jaworznie.

Chodzi o 25 ulic, które zmieniły patronów w związku z ustawą dekomunizacyjną. Zgodnie z przepisami należało usunąć z przestrzeni publicznej nazwy, które nawiązują do komunizmu lub innego systemu totalitarnego. – Zmiana nazw ulic nie oznacza konieczności wymiany dokumentów osobistych. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy, na przykład dowody osobiste, dowody rejestracyjne czy prawa jazdy wciąż obowiązują i można ich używać do momentu, aż minie termin ich ważności – przypomina Katarzyna Florek w Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Mieszkańcy powoli do nowych nazw się przyzwyczajają, choć większość deklaruje, że siła przyzwyczajenia jest jednak ogrom na. – Śledziłam zmiany nazw ulic. Czytałam nawet krótkie notki o nowych patronach ulic, ale trudno mi zapamiętać nowe nazwy. Trzeba chyba więcej czasu, żeby się przyzwyczaić – przyznaje Renata Czyż z Jaworzna. Nowe nazwy to wyzwanie nie tylko dla mieszkańców, ale również dla służb miejskich. Szybka lokalizacja adresu jest bardzo ważna np. w codziennej pracy policji czy pogotowia. Urzędnicy jednak uspokajają. – O zmianach poinformowane zostały takie instytucje jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, Urząd Skarbowy, ZUS czy Sąd Rejonowy  – wylicza Katarzyna Florek.

Nie powinno być też problemów z korespondencją. O zmianach powiadomiono również placówki pocztowe, a zatem listy wysłane zarówno na stary, jak i na nowy adres powinny trafić do adresatów. Trudniej mają przedsiębiorcy. Muszą bowiem pamiętać o tym, że zmianę adresu należy zgłosić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany w CEIDG można dokonać w urzędach na terenie całego kraju. Można to zrobić również w jaworznickim magistracie (plac Górników 5, pokój 11). – Do zmiany konieczne jest wypełnienie wniosku i okazanie dowodu osobistego. Jeśli przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany, wszystkie formalności związane ze zmianami można załatwić online na stronie CEIDG, bez konieczności wizyty w urzędzie – wyjaśnia Katarzyna Florek.