35 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w jaworznickim Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

14 października w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków odbyła się uroczysta inauguracja drugiego roku działalności tej uczelni w naszym mieście. Szkoła zaprosiła m.in. przedstawicieli władz miasta, służb mundurowych i pedagogów. Gości przywitał rektor poznańskiej uczelni, dr Andrzej Zduniak, któremu towarzyszyły władze jaworznickiego wydziału, dziekan dr Natasza Starik i prodziekan dr Agnieszka Kowalczyk. Na uroczystości obecny był też Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta miasta. – Cieszy nas fakt, że pan rektor WSB półtora roku temu poprzez swojego pełnomocnika doprowadził do rozmów, które miały przekonać samorząd do współpracy i stworzenia warunków do powstania w naszym mieście wydziału uczelni. Bardzo sekunduję tej inicjatywie. Po podpisaniu listu intencyjnego i stosownego porozumienia zaczął z powodzeniem funkcjonować wydział w Jaworznie  – mówił Tadeusz Kaczmarek. Szkoła ciągle się rozwija. Dotychczasowa siedziba, którą był budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, pozostała miejscem prowadzenia zajęć, a cała część administracyjna została przeniesiona do budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 16. Jaworznickim pełnomocnikiem rektora jest dr Dobiesław Derda, dyrektor ZSP 2. W pierwszym roku działalności dr Derda pełnił też rolę dziekana jaworznickiego wydziału, który jest obecnie jedyną wyższą uczelnią w naszym mieście. Szkoła prowadzi teraz niestacjonarne studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo publiczne oraz studia podyplomowe z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz pedagogiki (dla nauczycieli, chcących poszerzać swoje kompetencje). Z pewnością ma perspektywy rozwoju, co widać po zainteresowaniu ofertą szkoły, jednak rektor jest nadal ostrożny co do przyszłości uczelni w Jaworznie. Po pierwszym roku działalności szkoły, naukę kontynuuje 11 studentów, ale obecny rok akademicki rozpoczyna już 24 nowych. Oprócz tego 22 osoby studiują podyplomowo edukację i rewalidację osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem i zespołem Aspergera, a 14 oligofrenopedagogikę. Zresztą szkoła prowadzi nabór na studia podyplomowe przez cały rok. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej uczelni.