W środę, 11 października, przy Teatrze Sztuk, posadzono żonkile. Kwiaty pojawiły się w ramach akcji Pola Nadziei organizowanej w Jaworznie przez pracowników i wolontariuszy Hospicjum Homo Homini im. Brata Alberta. Żonkile sadzili pracownicy i wolontariusze placówki, którym towarzyszyła m.in. Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna oraz uczniowie jaworznickich szkół.  – Żonkile to symbol nadziei na nowe życie. Ta akcja ma przypominać o tym, że obok nas są osoby chore i cierpiące. Ma też edukować. Kluczową rolę w trudnym okresie choroby odgrywa drugi człowiek. Dlatego tak bardzo cieszy nas fakt, że kolejne osoby angażują się w wolontariat, bezinteresownie ofiarują swój czas innym – podkreśla Maria Bryła, szefowa jaworznickiego hospicjum.

W tym roku już po raz drugi wybierzemy Wolontariusza Roku. Ten honorowy tytuł przyznawany jest osobom, które wyróżniają się swoją działalnością społeczną na rzecz innych ludzi, zwierząt lub środowiska. Konkurs ma promować działalność wolontariacką i postawy prospołeczne wśród jaworznian. Wolontariuszy w naszym mieście jest naprawdę wielu. Swój wolny czas poświęcają na najróżniejsze zajęcia. Pracują w Hospicjum Homo Homini czy Domu Pomocy Społecznej, pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji lub troszczą się o zwierzęta. Pomysłów na pomaganie innym nie brakuje. Katarzyna Zygmunt podczas ubiegłorocznej edycji konkursu na Wolontariusza Roku zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „młodzież” w obszarze Edukacja, Kultura i Sport. Jest studentką Politechniki Śląskiej, a w weekendy pracuje. Mimo wielu zajęć regularnie pomaga dzieciom przedzierać się przez szkolne lekcje. – Udzielam korepetycji z matematyki dzieciom z rodzin zastępczych. Spotykamy się regularnie i jest to ważne nie tylko dla moich podopiecznych, ale i dla mnie. Warto pomagać – zapewnia Katarzyna Zygmunt. Marcin Miliński, wolontariusz w Hospicjum Homo Homini również przekonuje, że pomaganie innym jest sprawą fundamentalną. Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczął jako uczeń gimnazjum. Najpierw przeszedł specjalne szkolenie, by móc pracować z podopiecznymi hospicjum. To jednak było dla niego za mało. Aby umieć pomagać skuteczniej, skończył szkołę medyczną. Choć zawodowo zajmuje się szeroko rozumianą sztuką, to dziś jest również opiekunem medycznym. – W hospicjum nabrałem dużo pokory wobec siebie i innych ludzi. Nauczyłem się kochać mocniej i dostrzegać te najmniejsze szczęścia, które nas spotykają na co dzień. Poznałem również fantastyczny personel – zapewnia Marcin Miliński. Jaworzniccy wolontariusze przekonują, że praca na rzecz innych może dawać mnóstwo radości i satysfakcji. Korzyści z wolontariatu wbrew pozorom są obustronne. – Na zawsze zapamiętam pana Stanisława. Był już wtedy w naprawdę ciężkim stanie, ale kiedy wszedłem do sali, to wypowiedział moje imię. Pamiętam, że łzy mi popłynęły, a jego bliscy mnie uściskali. Do dziś utrzymuję z nimi kontakt – mówi Marcin. Zgłoszenia kandydatów do konkursu na Wolontariusza Roku 2017 należy składać do 15 października w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2017”. Koperta winna być opatrzona pieczątką organizacji lub szkoły zgłaszającej kandydata. Każda z organizacji pozarządowych i szkół może zgłosić maksymalnie 3 wolontariuszy.