Wieloletnia współpraca pomiędzy Miastem a Uniwersytetem Śląskim zaowocowała powstaniem Badawczej Stacji Terenowej BIOGEO na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie. Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowa, podczas której została podpisana umowa pomiędzy Miastem a uczelnią.

Dzięki stacji BIOGEO Uniwersytet Śląski zyska nowe możliwości realizacji badań naukowych i kształcenia studentów m.in. w zakresie biologii, ekologii i fenologii gatunków roślin, w tym ich adaptacji do zmian klimatu, wzmacniania lokalnej różnorodności biologicznej oraz górnictwa, geologii regionalnej, monitoringu parametrów klimatycznych. Stacja BIOGEO pozwoli również na stworzenie dodatkowego zaplecza badawczego uczelni, m.in. o szklarnie, poletka doświadczalne i komory hodowlane oraz stacje pomiarowe.

W środę, 11 października, o godz. 12:00, została podpisana umowa pomiędzy Miastem a uczelnią. Tego dnia w bibliotece odbyła się konferencja dydaktyczno-naukowa, w programie której znalazły się dodatkowe atrakcje: wystawa skamieniałości, nowoczesne techniki badawcze, pokaz fluorescencji minerałów, eksperymenty i doświadczenia.