Niedawno TVN ujawniła w reportażu w Uwadze, że spółka CLIF ze Skawiny uczestniczy w procederze zakopywania, gdzie popadnie odpadów niebezpiecznych zamiast je utylizować.

Tu zobaczycie reportaż: http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/niebezpieczne-odpady-z-firmy-clif,237129.html

W ubiegłym roku firma CLIF kupiła od prywatnego przedsiębiorcy grunt na terenie Azotki. Spółka wystąpiła do UM o wydanie niezbędnych do prowadzenia działalności pozwoleń. Dostała pozwolenie na składowanie i magazynowanie odpadów w ilości do 50 ton. Czyli tyle ile mieści się w dwóch ciężarówkach. Urząd nie mógł im takich zgód odmówić. Takie są bowiem przepisy.

Jak się dowiadujemy inspektorzy z jaworznickiego urzędu przeprowadzają bieżące kontrole – na razie nie stwierdzono uchybień w zakresie działalności w związku z wydanymi pozwoleniami. Niedawno złożone zostały dwa wnioski o kolejne pozwolenia, wnioskodawca został wezwany do ich uzupełnienia o dodatkową dokumentację, w tym raportów o oddziaływanie na środowisko wydawanych po skomplikowanej procedurze przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Po powzięciu informacji medialnych o działalności spółki (program Uwaga z końca lipca i materiał Faktów TVN z 5 sierpnia 2017r.) Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska natychmiast podjął działania zmierzające do wyjaśnienia obecnej sytuacji spółki i prowadzonej działalności. Zaraz po emisji materiału początkiem sierpnia skierowano zapytania do instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz instytucji kontrolnych, aby z wiarygodnego źródła dysponować wiedzą o działalności spółki. Wiadomo, że firma nie wykonuje żadnych prac na zlecenie Gminy, nie zakopuje również żadnych odpadów na terenie miasta.

Urzędnicy wystąpili do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o udzielenie informacji na temat prowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska na terenie działalności spółki CLIF Sp. z o. o. oraz decyzji wydanych w wyniku tych kontroli, a także przekazania wszelkich innych informacji dotyczących przedmiotowej spółki będących w posiadaniu WIOŚ w Krakowie.

Wystąpiono również do: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Komisariatu Policji w Niepołomicach, Komisariatu Policji w Skawinie o udzielenie informacji czy wpływały zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na skażeniu środowiska odpadami niebezpiecznymi w wyniku działalności spółki CLIF Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, czy prowadzono dochodzenia w tej sprawie oraz co w wyniku podjętych działań ustalono. Pierwsze odpowiedzi już spływają.

Urzędnicy zajmujący się ochroną środowiska twierdzą, że nie dopuszczą na swoim terenie do jakiejkolwiek nielegalnej działalności, którą można było obserwować w materiałach stacji TVN. Apelujemy do mieszkańców, żeby natychmiast zgłaszali do Straży Miejskiej jakiekolwiek podejrzane działania tej firmy. W Jaworznie nie będą mieli pobłażania.