Z tym problemem zgłosili się do nas sąsiedzi Garbarni. Ten zakład nie produkuje perfum, więc nie można oczekiwać zapachu fiołków, ale to co emitował ten zakład w ostatnich dnach trudno opisać słowami. Naszych dziennikarzy zbierało na wymioty od ciężkiego smrodu, który dochodził od zakładu.

W marokańskim Fezie turyści zwiedzający średniowieczną garbarnię dostają do przegryzienia pęczek mięty. W Szczakowej smród jest tak nieznośny, że nie pomogłaby ciężarówka mięty.

Ale jest nadzieja – wszystko wskazuje na to, że problem znacznie się zmniejszy. Prezydent Miasta w odpowiedzi na interwencje mieszkańców, zobowiązał Garbarnię do wykonania działań ograniczających oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości odorowych z terenu Zakładu.

Mieszkańcy Szczakowej wielokrotnie interweniowali w sprawie Garbarni – nieprzyjemna woń z zakładu jest uciążliwa dla osób mieszkających w pobliżu, szczególnie teraz, w okresie letnim. Upały tylko intensyfikują przykry odór, co uprzykrza mieszkańcom pobyt przed domem czy wietrzenie mieszkania. Wydaje się, że praktycznie niemożliwym jest, by zakład produkcyjny na terenie zurbanizowanym nie był w żaden sposób uciążliwy. Można jednak podejmować działania, które ułatwią mieszkańcom życie w sąsiedztwie firmy.

Prezydent Jaworzna zobowiązał Garbarnię do podjęcia działań ograniczających oddziaływanie odoru na środowisko. Zadania mają obejmować wyeliminowanie odorów z magazynu odpadów poflotacyjnych, eliminację odorów ze zbiornika uśredniającego oraz prowadzenie stałego monitoringu w zakresie emisji odorów na terenie zakładu w okresie do 31 marca 2018 r.

Jak udało nam się ustalić, trwają prace, których finalnym efektem będzie eliminacja nieprzyjemnej woni.

– W okresie lipiec – wrzesień 2017r. prowadzona jest na terenie Garbarni bardzo kosztowna modernizacja oczyszczalni. Zakończyliśmy pierwszy etap prac modernizacyjnych, w ostatnich dniach następował okres rozruchu po wprowadzonych zmianach. W drugim etapie tj. do końca września wykonamy zadaszenie zbiorników oczyszczalni oraz zainstalujemy skrubery, które będą absorbować odory powstające w procesach oczyszczania ścieków – informuje Tomasz Urbański, Dyrektor Finansowy Garbarni Szczakowa.

Nasilenie nieprzyjemnej woni od czwartku, 3 sierpnia, było spowodowane rozruchem Zakładu po przerwie produkcyjnej oraz realizacją wcześniej wspomnianych działań.

Jeśli Garbarnia nie wywiąże się z wymogów narzuconych Prezydenta Miasta zostanie wszczęta egzekucja administracyjna jego decyzji.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.