Najprawdopodobniej to Eurovia zbuduje kolejny odcinek Obwodnicy Północnej od ronda przy Geosferze prawie do samej ulicy Szczakowskiej długości 700 metrów. Gmina zapłaci za to 4 miliony złotych. Kolejna oferta – Drogopol ZW była wyższa o 2,6 mln zł. Złożone wczoraj oferty są obecnie sprawdzane.

Wiekszość kosztów pokryje dotacja z budżetu państwa, którą w czerwcu zdobył Wydział Inwestycji Miejskich.

Nowa droga zapewni dojazd do osiedla Sfera zarówno samochodom jak i rowerzystom. I będzie to dojazd bezkolizyjny gdyż przy rondzie powstanie tunel pieszo rowerowy prawie identyczny jak przy Sodowej Górze. Wzdłuż obwodnicy będzie zarówno chodnik jak i droga dla rowerów, która docelowo zapewni dojazd z Osiedla Stałego do Sosiny i Szczakowej.

Zdjęcie osiedla wykonane przez InAir. Gorąco za nie dziękujemy