Około godziny 15, burza przewróciła brzozę przy Trasie Śródmiejskiej. Drzewo oparło się o ekran i zwisało nad jezdnią. Interweniujący strażacy musieli zamknąć ten fragment obwodnicy i skierować ruch na ul. Grunwaldzką. Po kilkudziesięciu minutach, strażacy uporali się z zagrożeniem i ruch został przywrócony.

Kolejny sygnał z powalonym drzewem i interwencję straży pożarnej odnotowano przy ul. Wojska Polskiego, tam również drzewo nie oparło się silnym podmuchom wiatru. Na dużej części województwa śląskiego silne burze spowodowały liczne zniszczenia i podtopienia.