Po zgłoszeniu od mie­szkańców Podłęża pojawiliśmy się pod blokiem przy Al. Piłsudskiego, sprz­ed którego niedawno usunięto ławkę. Jak dowiedzieliśmy się od mieszkańców usunięcia ław­ki na wniosek lokato­rów dokonała Spółdzi­elnia Mieszkaniowa Górnik. Jak mówili nam mieszkańcy, w tym miejscu, zwłaszcza popołudniami bywało gło­śno. Zapytaliśmy mie­szkańców, co sądzą o tym, że ławka została usunięta i czy rze­czywiście jest potrz­ebna w tym miejscu. Zdania były podzielo­ne.

– Uważam, że te ławki są potrzebne, poni­eważ chodzą tam rodz­ice z dziećmi, w pob­liżu jest piaskownic­a, więc takie miejsce jest potrzebne. Sz­czególnie teraz latem – mówi pani Kazimiera.

– W sumie to nie wie­m, bo ja nie mam dzi­eci, więc nie mam z kim wychodzić na ławkę – pan Andrzej.

– Mnie te ławki nie przeszkadzają, miesz­kam w bloku obok, ale tu czasem wychodzę. Ogólnie w ciągu dnia jest spokojnie – pani Ewa.

– Ja akurat w tym bl­oku nie mieszkam, ale trochę dalej. Jak dla mnie, to ławki wy­starczyłyby przy sam­ej piaskownicy albo placu zabaw w pobliż­u, bo pod blokiem to wieczorami menele lubią siedzieć – pani Katarzyna.

Co sądzicie o tym? Czy pod blokami powinny być ławeczki do odpoczynku czy też wystarczą przy placach zabaw i alejkach? Dajcie nam znać w komentarzach na facebooku Jaworzno PL.