Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski na nowy okres świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +.

W naszym mieście działają dwa punkty, w których przyjmowane są dokumenty, ale można je też wysyłać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Wnioski złożone przed wyznaczoną datą będą anulowane.

W naszym mieście świadczenie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeśli z jakiegoś powodu nie mamy możliwości złożenia wniosku przez Internet , należy kierować się do Działu Świadczeń Wychowawczych MOPS, przy ul. Grunwaldzkiej 235 (budynek ZLO). Pracownicy czekają również na mieszkańców w siedzibie głównej MOPS przy ul. Północnej 9 b. Punkty będą czynne od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00, w czwartki od 8.00 do 16.00 i w piątki od 8.00 do 14.00.

Kiedy jednak nie potrzebujemy żadnych dodatkowych porad czy informacji od specjalistów z MOPS, najwygodniejszym i najszybszym sposobem przesłania wniosku będzie droga elektroniczna. W tym wypadku świadczenie obsługiwane jest przez strony internetowe: www.empatia.mrpips.gov.pl, www.pue.zus.pl i www.epuap.gov.pl oraz przez systemy bankowości elektronicznej banków, w których posiadamy rachunki. Dokumenty można pobrać osobiście we wspomnianych siedzibach MOPS oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego. Są one również dostępne na stronie internetowej www.mops.jaworzno.pl.

Przypominamy, że świadczenie wypłacane jest na drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli jednak w rodzinie wysokość dochodów nie przekracza 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł, kiedy wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne), świadczenie przysługuje każdemu z dzieci. Do określenia dochodów na członka rodziny w pierwszym okresie świadczeniowym brane będą dane z roku 2016. Jeżeli pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło 25 lat, pozostaje nadal na utrzymaniu rodziców, będzie ono również traktowane jako członek rodziny, przy określaniu dochodu.

W Jaworznie wypłacamy średnio 3,5 mln zł miesięcznie na około 7000 dzieci. Mówimy o średniej wartości, bo na bieżąco występuje rotacja. Część dzieci przekracza 18 rok życia, to znowu rodzą się nowe, czasem rodzice zmieniają lub tracą pracę i musimy na nowo przeliczyć dochód w rodzinie. W tym roku wprowadzono kilka zmian, które uszczelnią system wypłacania świadczenia. Chodzi o to, żeby uniknąć wyłudzeń, które niestety stanowią pewien odsetek – mówi Agnieszka Jabłońska, kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych jaworznickiego MOPS.

Wprowadzane od 1 sierpnia zmiany w sposobie realizacji świadczenia Rodzina 500 + będą miały za zadanie zmniejszenie ryzyka wyłudzeń, które niestety w obecnym okresie pojawiały się dość często. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizowało spotkania z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, a pozyskane podczas tych spotkań wnioski okazały się bardzo cenne w opracowaniu zmian.

Przed nami duże, ale ambitne wyzwanie organizacji nowego okresu składania wniosków o świadczenia rodzinne. Startujemy zgodnie z planem 1 sierpnia, od tego terminu można będzie złożyć wnioski na nowy okres świadczenia Rodzina 500+, jak i zasiłki rodzinne. Wszystkimi sprawami z tego obszaru zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak, jak w ubiegłym roku, pracownicy MOPS będą pomagać wnioskodawcom w kompletnym złożeniu formularzy. Jetem pewna, że kolejny okres przyznawania świadczeń przebiegnie bez problemów. Mieszkańcy mają aż dwa miesiące na złożenie wniosków, zarówno tradycyjnie w punktach jak i elektronicznie. Jak ważnym programem jest Rodzina 500+ pokazują wszystkie statystyki, jednak najważniejsze są pozytywne opinie i zadowolenie samych rodzin, których budżety domowe zasilone zostały pieniędzmi z tego programu – mówi Monika Bryl, zastępca prezydenta Jaworzna.

Co się zmienia? Pierwsza różnica będzie dotyczyła przede wszystkim osób samotnie wychowujących dzieci. Od sierpnia, żeby zostać uznanym za rodzica samotnie wychowującego dziecko lub dzieci, trzeba będzie mieć przyznane alimenty od drugiego z rodziców. Wyjątki będą stanowić przypadki, kiedy ojciec jest nieznany albo jedno z rodziców zmarło. – Do tej pory, kiedy wystarczyło oświadczenie, matki często deklarowały, że są samotnymi rodzicami, po czym okazywało się, że żyją w jednym gospodarstwie domowym z konkubentem, ojcem dzieci, co diametralnie zmieniało ich sytuację finansową. Od sierpnia zmniejszy się możliwość takich nadużyć – wyjaśnia Agnieszka Jabłońska.

Oprócz tego ministerstwo zajęło się sprawą osób, które rozwiązywały i zawierały ponownie umowy ze swoimi pracodawcami (z mniejszym wynagrodzeniem), co pozwalało im osiągnąć kryterium dochodowe do wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko. Obecnie, kiedy pracownik przed upływem trzech miesięcy zatrudni się ponownie u tego samego pracodawcy, do obliczenia kryterium dochodowego posłuży wynagrodzenie z pierwszej umowy. Kolejna zmiana obejmie osoby prowadzące działalność i płacące podatek dochodowy w formie ryczałtu. Do tej pory MOPS nie miał możliwości zweryfikowania faktycznego dochodu tych osób, jednak od sierpnia kwota, którą przyjmowały będą ośrodki do wyliczenia kryterium dochodowego, będzie corocznie ogłaszana przez ministerstwo.

Dodatkowe środki, które otrzymują rodziny w bardzo pozytywny sposób odbiły się na ich funkcjonowaniu.

fot. Dawid Litka
Pani Beata Miazio z dziećmi: Łukaszem, Bartkiem, Piotrkiem, Anią i Leosiem oraz psem, Zorą

Ma to naprawdę duży wpływ na rodzinę. Z takich pieniędzy można opłacić dzieciom zajęcia sportowe i wyjazdy wakacyjne. Moi chłopcy w tym roku znowu pojadą na obóz piłkarski i to właśnie dzięki świadczeniu możemy spokojnie sobie na to pozwolić. Mam nadzieję, że będzie wypłacane stale, bo środki, które co miesiąc otrzymujemy, są już wcześniej w różny sposób rozplanowane. Są też przeróżne wydatki, które przy dzieciach pojawiają się w najmniej oczekiwanych momentach – mówi Beata Miazio, przewodnicząca jaworznickiego koła Związku Dużych Rodzin 3 +, mama 5 dzieci, z których 4 otrzymuje świadczenie.

Pojawiające się co jakiś czas zarzuty, że środki z „500 +” wykorzystywane są w niewłaściwy sposób przez rodziny, w których np. występuje alkoholizm, czy przemoc, nie do końca znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Oczywiście nie można wykluczyć takich przypadków, jednak ośrodki pomocy społecznej posiadają informacje o rodzinach i mogą zastosować alternatywną formę wypłaty świadczenia, jak bony, czy opłacanie rachunków. – Jeśli rodzic ma problem z rozsądnym dysponowaniem środkami, bo nie chodzi tylko o rodziny z problemem alkoholowym, możemy w pewien sposób ingerować w to, jak wykorzystywane będą te pieniądze, np. przez opłatę usług, jak czynsz, energia. Nie mamy jednak możliwości odebrania świadczenia, które przecież ma służyć dobru dzieci. W naszym mieście jednak takich przypadków jest tylko kilka – wyjaśnia Agnieszka Jabłońska.

Agnieszka Sekuła

Obsługa świadczenia 500 + prowadzona jest bardzo dobrze. Wypłaty zawsze są w terminie. Pieniądze idą na dzieci. Mam ich troje, córki są w klasach sportowych, często jeździmy na zawody, więc możemy korzystać z tych środków. Najmłodszemu pięciolatkowi też nie odmawiam różnych zakupów. Liczą się ich potrzeby, różne atrakcje, wakacje, wyjazdy, które możemy im zafundować.

Iwona Kijas

Mam dwoje dzieci, świadczenie wypłacane jest na młodszą córkę. Środki wykorzystuję przede wszystkim na potrzebne córce rzeczy, książki, które uwielbia czytać. Dobrze, że nie jest wymagany jakiś ogrom formalności, nie było właściwie żadnych komplikacji przy składaniu wniosku. Jestem zadowolona, że świadczenie będzie kontynuowane i mogę odpowiednio zaplanować wydatki.

Aneta Siostrzonek

Mam jedno dziecko, ale korzystam ze świadczenia, bo jestem samotna matką i spełniam kryterium dochodowe. Dla mnie to duży zastrzyk gotówki i realna pomoc. Z jednej wypłaty, po uregulowaniu wszystkich rachunków, ciężko pozwolić sobie na jakieś dodatkowe wydatki. A dziecko ma coraz większe potrzeby. Bardzo się cieszę, że program będzie kontynuowany i oby to się nie zmieniło.

Olga Mizak

Mam troje dzieci, wszystkie korzystają ze świadczenia. W ciągu roku szkolnego to przede wszystkim opłaty za zajęcia pozaszkolne. W wakacje wydajemy pieniądze na wczasy, a dzieciaki uwielbiają morze. W zeszłym roku akurat na lato wypłacone były środki z wyrównaniem, więc mogliśmy przeznaczyć je na wyjazd. Dobrze, że świadczenie będzie nadal wypłacane.