Pierwsze posiedzenie jaworznickiej Rady Seniorów już za nami.

Podczas inauguracyjnego spotkania seniorzy wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącą Rady Seniorów w naszym mieście została Zofia Orzechowska. Jej zastępcą wybrany został Janusz Pluta. Obowiązki sekretarza pełnić będzie Elżbieta Radzięda.

W skład jaworznickiej Rady Seniorów wchodzi dziesięć osób. W większości są to jaworznianie, którzy od dawna działali na rzecz osób starszych, więc dobrze znają problemy i potrzeby seniorów w naszym mieście. Pomysłów i zapału do pracy radni mają sporo.
Dla mnie szczególnie bliskie są problemy osób starszych, niepełnosprawnych. Chciałabym promować wśród nich dzienne domy pomocy społecznej – mówi Elżbieta Radzęda, sekretarz jaworznickiej Rady Seniorów.
Każdy z radnych ma swoje pomysły na to, jak wpłynąć na poprawę sytuacji seniorów, jak do nich dotrzeć czy zachęcić do współpracy.
W skład Rady Seniorów wchodzą osoby, które mają bardzo różnorodne doświadczenia zawodowe i osobiste. Myślę, że jest to jej siłą – mówi Wiesława Polańska, jedna z radnych.
Skład Rady Seniorów pozytywnie ocenienia Krystyna Łaźnia z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
– To osoby naprawdę zaangażowane w pracę na rzecz mieszkańców i miasta. Mają mnóstwo pomysłów. Jestem dobrej myśli co do współpracy z Radą Seniorów – mówi.
Zgodnie z założeniem jaworznicka Rada Seniorów ma integrować środowisko osób starszych w mieście. Ważnym zadaniem jest też wspieranie i inicjowanie współpracy z samorządem.
Kadencja Rady Seniorów trwa cztery lata, a jej posiedzenia są jawne. Radni podejmują uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 kwietnia. 

Monika Bryl, zastępca prezydenta Jaworzna
Jaworzno stało się przykładem budowania miasta otwartego na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Miasta, które rozumie i konsekwentnie realizuje politykę senioralną. Dla nas, jako samorządu, funkcjonowanie Rady Seniorów to przykład skutecznego współdziałania, które opiera się na dialogu oraz partnerskiej wymianie wiedzy i pomysłów. Już podczas inauguracyjnego posiedzenia członkowie rady zasygnalizowali pierwsze projekty do realizacji w ramach Tygodnia Seniora czy stworzenie w Jaworznie miejsc przyjaznych osobom starszym. Jestem pewna, że ich praca i zaangażowanie przyniosą wymierne efekty. W Polsce wciąż niewiele jest osób starszych, które angażują się w życie lokalnej społeczności. Rada Seniorów jest taką instytucją, która ma realną szansę tę sytuację zmienić. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim wybranym członkom Rady Seniorów oraz całemu prezydium, które pokieruje jej pracami. Po naszym pierwszym spotkaniu jestem przekonana, że będziemy bazować na dobrej współpracy, która zaowocuje wieloma inicjatywami na rzecz tego środowiska. Liczę, że wszystkim członkom rady towarzyszyć będzie poczucie współodpowiedzialności za to, co dzieje się w naszym mieście.