AUTOBUSYZmiany w ustawie metropolitalnej zaproponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą sprawić, że dla Jaworzna zarysuje się perspektywa wejścia do metropolii na korzystnych warunkach.

Działania podjęte przez prezydenta Pawła Silberta przynoszą nadspodziewane efekty. Wydaje się, że główne ryzyka związane z organizacją transportu i planowaniem przestrzennym zostały na tym etapie wyeliminowane.

W sprawie utworzenia metropolii, Jaworzno wykazywało bardzo dużą aktywność. Prezydent Silbert apelował do samorządów oraz do strony rządowej o potraktowanie metropolii jako szansy na realizowanie dużych i przyszłościowych projektów. Skupianie się tylko na autobusowym transporcie publicznym i jego integracji byłoby zaprzepaszczeniem rozwojowej szansy.

Dodatkowo groziło nam oddanie jaworznickiej spółki PKM na własność metropolii oraz utrata wpływu na to, jakie autobusy jeździłyby po Jaworznie, jak układany byłby rozkłady jazdy i gdzie znajdowałyby się przystanki. Jednak najważniejsze w tej komunikacyjnej układance było zagrożenie podwyżką cen biletów. Kolejne ważne pytania postawiono w sprawie planowania przestrzennego. Tutaj ogromną rolę odgrywało widmo utraty władztwa planistycznego w mieście. Zarządzenie tym, gdzie w Jaworznie można budować domy, lokować firmy i wyznaczać tereny pod inwestycje, spoczywałoby na metropolii.

Te rozwiązania słusznie budziły niepokój prezydenta Silberta i jego współpracowników. Po spotkaniach z wojewodą, piśmie skierowanym do premier Beaty Szydło i spotkaniu w MSWiA 15 czerwca, niewiele zapowiadało zwrot akcji. Radni Rady Miejskiej, przed sesją na specjalnym spotkaniu w sprawie metropolii zorganizowanym 21 czerwca mogli zapoznać się zarówno z kalendarzem działań podjętych przez prezydenta oraz z argumentami zawartymi w pismach kierowanych do polityków w regionie i kraju. Szeroko omówione zostało również niedawne spotkanie w ministerstwie, które wtedy nie zapowiadało zmiany stanowisk i tak daleko idących przekształceń w projekcie ustawy.

AUTOBUSY 2Zwrot akcji jednak nastąpił. W korespondencji przesłanej przez ministerstwo, projekt ustawy metropolitalnej zawiera większość istotnych zmian zgłaszanych przez prezydenta Silberta. Zatem, jak może wyglądać sytuacja Jaworzna, gdy aktualny projekt ustawy stanie się już obowiązującym aktem tworzącym metropolię?

Organizacja transportu publicznego miałaby pozostać na dotychczasowych zasadach. Oznaczałoby to, że nasze miasto prawdopodobnie nie będzie musiało oddawać metropolii spółki PKM. Przewóz pasażerów miałby być nadal zadaniem własnym gminy. Nowe zapisy to uszanowanie odrębności komunikacyjnej Jaworzna, z jej korzystnymi dla pasażerów rozkładami jazdy, przyjaznymi cenami biletów i elastycznym, szybkim reagowaniem na problemy i potrzeby mieszkańców. Dla jaworznian oznacza to przede wszystkim gwarancję dotychczasowego standardu i cen publicznej komunikacji.

Według poprawionego projektu miasta nadal będą mogły kreować politykę przestrzenną na swoim terenie, nie tracąc decyzyjności co do położenia, przeznaczenia i wielkości zabudowy. To kolejny zapis nowego projektu, który wychodzi naprzeciw postulatom Jaworzna. Teraz uwzględnia on planistyczne władztwo miast. W metropolii tworzone byłoby ramowe studium metropolitalne, natomiast miasta nadal dbałyby o zagospodarowanie przestrzenne swoich terenów, decydując o położeniu, przeznaczeniu i wielkości zabudowy. Metropolia miałaby określać jedynie ramowe kwestie dotyczące m.in. rozwoju systemów komunikacji, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – wskazując elementy niezbędne dla właściwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin należących do związku.

Nowy kształt projektu, choć nie jest w nim określona np. otwarta ścieżka do wyjścia z metropolii czy dobrowolne członkostwo, jest konkretną, zrodzoną z wizji przyszłości i rozwoju całego regionu propozycją.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami i propozycjami o metropolii zaczęto myśleć bardziej przyszłościowo. W nowym projekcie ustawy, jako zadanie metropolii, znalazł się np. transport szynowy. Inny niż dzisiejsze sieci kolejowe. To była nasza propozycja, którą wydyskutowaliśmy wspólnie z pracownikami urzędu, jako ideę budowy Kolei Metropolitalnej (powrotu do dawnego projektu Kolei Ruchu Regionalnego). Niezależne od PKP i innych przewoźników, nowe połączenie szynowe dałoby metropolii prawdziwą jakość i możliwości rozwoju transportu – twierdzi Paweł Silbert.

Jeśli ustawa w proponowanym obecnie kształcie wejdzie w życie, to prezydent miasta będzie mógł zarekomendować mieszkańcom przystąpienie do metropolii. Kiedy do tego dojdzie, to przed nami konsultacje społeczne wynikające z ustawy, w których mieszkańcy będą mogli zabrać głos.

Decyzja radnych o opuszczeniu GZM pozostaje w mocy. Jaworzno do końca roku będzie członkiem związku, gdyż zgodnie z jego statutem obowiązuje okres półrocznego wypowiedzenia. Warto też wiedzieć, że nie trzeba być członkiem GZM, by przystąpić do metropolii. Rozporządzenie w sprawie jej utworzenia musi być (według projektu) wydane do końca października br. RED