DL Przedszkole Miejskie nr 1Od września w ławach szkolnych 13 jaworznickich podstawówek zasiądą pierwszacy. Nie będzie ich w Szkole Podstawowej nr 9 na Górze Piasku i w Szkole Podstawowej nr 20 w Byczynie, bo w tej pierwszej było tylko dwoje kandydatów, a w drugiej troje.

Jeszcze przed rokiem obowiązkiem szkolnym objęte były 6-latki. Ustawa z 23 stycznia 2016 r. wróciła do rozwiązania obejmującego obowiązkiem szkolnym dzieci o rok starsze. Rodzicom 6-latków pozostawiono wybór. Większość maluchów pozostanie w przedszkolach, ale niektórzy będą się uczyć ze starszymi kolegami. Niektóre z ubiegłorocznych sześciolatków, na wniosek rodziców, powtórzy naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

jaworznickie sześciolatki
– w przedszkolach 688
– w podstawówkach 90

6-latki mogą być w większości wśród pierwszoklasistów. Tak będzie m.in. w Szkole Podstawowej nr 16. – Od września w klasie pierwszej rozpocznie naukę trzynaścioro 6-letnich dzieci, 7-latków jest 11 – informuje Beata Wiktor, dyrektor SP 16. – To, w jakim wieku dziecko rozpocznie naukę w szkole, jest wyborem rodziców, uważam, że słusznie im pozostawiono tę decyzję – mówi Wiktor i dodaje, że proces rozwoju dziecka jest sprawą indywidualną. Dlatego to rodzice powinni decydować, kiedy posłać dziecko do szkoły, a kiedy do przedszkola.
Oni najlepiej wiedzą, na co gotowa jest ich pociecha, jak się rozwija. Sytuacja rodzinna, to czy dziecko ma starsze rodzeństwo, czy jest chorowite, jakie bodźce go otaczają – wszystkie te czynniki wpływają na proces rozwoju i dojrzałości szkolnej – podkreśla.

Podobnego zdania jest Ewa Duszyk, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie. – Ważny jest rozwój psychologiczny dziecka. Nie da się zawyrokować, czy lepiej, aby 6-latek czy 7-latek rozpoczął naukę w szkole – mówi. –Według mnie istotny jest również sposób pracy z dziećmi, unikanie schematów czy traktowania „taśmowo”, by dziecko miało możliwość korzystania z wielorakiej, globalnej wiedzy, rozwijania predyspozycji – wskazuje Duszyk.

W Przedszkolu Miejskim nr 24 z 26 sześciolatków 8 pójdzie do szkoły. Jako, że to placówka integracyjna, wśród wychowanków są także dzieci z różnymi dysfunkcjami. Spod skrzydeł przedszkola, w szkolny świat pierwszej klasy wyruszy pięcioro takich wychowanków.

Na wniosek rodziców, 6-latki, które uczęszczały w mijającym roku szkolnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, będą mogły kontynuować naukę w tej samej klasie w roku szkolnym 2016/2017. Nie podlegają klasyfikacji rocznej, a tym samym nie są promowane do klasy drugiej.

W placówkach rozkłada się to różnie, ale to raczej sporadyczne przypadki. U nas, na 100 dzieciaków, rodzice tylko dwójki uczniów podjęli taką decyzję. Jeśli dziecko nie było emocjonalnie gotowe na szkołę, warto dać mu szansę na nowo przejść proces szkolnej inicjacji. Będzie mu łatwiej – zauważa Beata Wiktor.

W całym Jaworznie z takiej możliwości skorzystali rodzice 40 dzieci. Co istotne, dziecko może też przejść do przedszkola, jeżeli znajdzie się dla niego miejsce. Z kolei dzieciakom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.
ANKA