Plac zabaw - DąugoszynDo 30 czerwca jaworznianie mogą składać propozycje w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. To kolejny, po społecznych konsultacjach, etap w kalendarzu przyszłorocznego JBO. Pora zatem na pomysły mieszkańców.

Na spotkaniach z mieszkańcami prezentowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące nowej edycji JBo. Rozmawialiśmy m.in. o sposobie zgłaszania inicjatyw ogólnomiejskich i lokalnych, trybie ich weryfikacji oraz zasadach późniejszego głosowania – mówi Łukasz Kolarczyk, naczelnik Biura Promocji i Informacji UM.

Podczas konsultacji wyłoniono (spośród mieszkańców każdego obszaru) przedstawicieli, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji badających wnioski i liczących głosy.

Wnioski z pomysłami zadań zarówno lokalnych, jak i ogólnomiejskich mogą składać wszyscy mieszkańcy. Formularze są dostępne w punktach informacyjnych. Można je także ściągnąć ze strony internetowej www.jbo.jaworzno.pl

Jak sobie poradzić z wnioskiem? Receptą może być „Maraton pisania wniosków”. 16 czerwca w Sali Obrad Urzędu Miejskiego, w godz. od 10.00 do 17.00 mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy m.in. przy wypełnianiu i weryfikacji wniosków, sprawdzaniu własności terenów i wycenie projektu. Będzie też okazja, by wymienić się spostrzeżeniami i zapoznać z pomysłami innych wnioskodawców.

Oprócz spraw merytorycznych i technicznych dotyczących weryfikacji wniosków, terenów czy wstępnej wyceny projektów, mieszkańcy będą mogli wymienić się pomysłami na zagospodarowanie swoich dzielnic – zachęca Łukasz Kolarczyk.

Przypominamy, że w JBO zaszły spore zmiany. Otwiera się on na projekty ogólnomiejskie. Projekty lokalne będą realizowane w 20 obszarach konsultacyjnych, a kwota przeznaczona na ich realizację to 75 tys. zł na każdy z nich. Osobna pula – milion – zostanie przeznaczona na część ogólnomiejską. Z definicji zadania publicznego wyłączono inwestycje i remonty na terenie placówek oświatowo-wychowawczych. Nowością jest również wprowadzenie dodatkowego trzydniowego terminu na uzupełnienie braków formalnych we wnioskach. Na kartach do głosowania ponownie pojawi się numer PESEL. RED

Wszelkich informacji na temat JBO oraz zasad wypełniania wniosków można zasięgnąć dzwoniąc pod nr tel. 32 61 81 582 oraz pod adresem e-mail:  jbo@um.jaworzno.pl

jbo_2017_wnioski_puls.cdr