PUP 2

Firmy mogą pozyskać nowych pracowników, za zatrudnienie których przez okrągły rok płacić będzie PUP.

Jaworznickie przedsiębiorstwa oraz osoby bezrobotne mogą otrzymać wyjątkową formę pomocy od Powiatowego Urzędu Pracy.

Firmy mogą składać wnioski o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli zdecydują się zatrudnić bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat.

Okres refundacji wynosi aż 12 miesięcy – zaznacza Aneta Konopka, kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy w jaworznickim PUP.  Pracodawca musi się jednak zdecydować na zatrudnienie osoby bezrobotnej na dwa lata – dodaje. Oznacza to, że firmy  mogą pozyskać nowych pracowników, za zatrudnienie których przez okrągły rok płacić będzie PUP. W tym czasie pracownik ma możliwość zdobycia doświadczenia, pełnego wdrożenia się do pracy na wybranym stanowisku. Po zakończeniu 12-miesięcznego okresu refundacji, przedsiębiorca będzie jednak zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez kolejny rok.  Aneta Konopka podkreśla, że refundacja obejmuje część kosztów zatrudnienia. Jeśli zatem pracodawca zaoferuje kandydatowi wynagrodzenie na poziomie 1850–1900 zł brutto, otrzyma refundację w wysokości 1800 zł oraz środki pokrywające składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Jeśli natomiast zdecyduje się na wyższy próg, a więc kwotę wynagrodzenia przekraczającą 1900 zł, zwrot pokryje 1850 zł oraz kwotę składek. Istnieje jeszcze trzecia możliwość, kiedy pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy w życiu. Może wtedy otrzymać w pierwszym roku minimalne wynagrodzenie pomniejszone do 1480 zł brutto. W tym przypadku PUP zrefunduje kwotę 1450 zł oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. W praktyce oznacza to, że firmy oferujące minimalne wynagrodzenie będą dopłacać do refundowanych miejsc pracy w granicach 50 zł miesięcznie.

Dotychczas złożonych zostało kilkadziesiąt wniosków o refundację. Proces ich rozpatrywania trwa do 30 dni. – Sprawdzamy między innymi, czy pracodawca w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszył zatrudnienia
z własnej przyczyny
  informuje Aneta Konopka. – Badamy też, czy firma nie ma zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym oraz czy mamy możliwość dokonania naboru na proponowane stanowiska pracy – dodaje. Jeśli weryfikacja zakończy się pozytywnie, PUP rozpoczyna rekrutację pracowników, na co ma 14 dni.

W naszym przypadku proces weryfikacji i rekrutacji trwał krócej – mówi Anna Dziad, księgowa w firmie Eltron-Kabel, która zdecydowała się skorzystać z refundacji. – Możemy wyszkolić pracownika za środki z urzędu. Zmniejszamy dzięki temu koszty zatrudnienia – podkreśla. Firma, która zatrudnia ok. 35 osób, w marcu przyjęła do pracy dwóch operatorów maszyn. – Wszystko zależy teraz od chęci i zaangażowania pracowników – zaznacza księgowa. – Liczymy, że się sprawdzą – dodaje.

Powiatowy Urząd Pracy oferuje wiele różnych forma wsparcia zarówno dla pracodawców, jak i osób bezrobotnych i poszukujących pracy. – Refundacja części kosztów zatrudnienia jest wyjątkowo atrakcyjną formą pomocy ale nasza pełna oferta jest o wiele szersza – zaznacza Aneta Konopka. – Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi przez nas rozwiązaniami. Zapewniam, że do każdego wniosku podejdziemy indywidualnie, żeby zaleźć możliwie najlepsze dla każdego rozwiązanie – dodaje.

Dawid Litka

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, przy ulicy Północnej 9 B, p.102 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub telefonicznie: 32 618 19 27.