drugi plac zabaw 2Mamy w mieście ponad 30 miejskich placów zabaw i siłowni pod chmurką, w tym także tych powstałych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Kilka dni słonecznej pogody już sprawiło, że zainteresowanie tymi obiektami znacznie wzrosło. Nas zainteresowało, czy są bezpieczne.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnej co roku, przed letnim sezonem przeprowadza przeglądy obiektów i urządzeń wchodzących w skład tych placów i siłowni na wolnym powietrzu. MZNK utrzymuje we właściwym stanie technicznym oraz dba oporządek i czystość na 17 placach zabaw dla dzieci oraz 18 piaskownicach znajdujących się na terenach gminnych w różnych dzielnicach miasta. A na utrzymanie i doposażanie obiektów powstałych w ramach JBO zagwarantowane są pieniądze z tzw. wariantu mieszanego.

Zimę wykorzystano do przeglądu tych obiektów. Ustalono, jakie naprawy należy wykonać i jaki jest szacowany koszt tych prac.

plac zabaw 3W piaskownicach każdego roku wymieniany jest piasek. Ponadto w okresie letnim pracownicy MZNK, zajmujący się codziennym utrzymaniem placów zabaw, w trakcie prowadzonych prac porządkowych sprawdzają, czy elementy wyposażenia nie wymagają naprawy. Ponieważ urządzenia służące do zabawy oraz inne elementy wyposażenia placówzabaw i piaskownic są w stałym użyciu, wymagają corocznej konserwacji.

Najczęściej naprawy urządzeń polegają na uzupełnieniu brakujących elementów, poprawie malowania urządzeń, wymianie desek i zużytych lub uszkodzonych części ruchomych. Uzupełnia się ziemię i trawę wokół urządzeń służących do zabawy, naprawia ławki, ogrodzenia, kosze na śmieci, tablice informacyjne i inne elementy wyposażenia placów zabaw, które uległy zniszczeniu bądź zużyciu. Naprawiane są też szkody wyrządzone przez wandali.

Chodzi o to, by wszystkie tego typu obiekty w pełni nadawały się do użytku i były bezpieczne. Żeby to zagwarantować tylko np. w 2015 r. miasto wydało na naprawy placów zabaw ponad 45 tys. zł, zaś wymiana piasku i remonty piaskownic kosztowały 84 tys. zł.

Mieszkańcy mogą i powinni zgłaszać do MZNK uwagi dotyczące zniszczeń, brakujących elementów i innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych obiektów.

drugi plac zabaw 1Ewa Szpak