Numer w wersji PDF dostępny tutaj:
http://www.pulsjaworzna.pl/pulsjaworzna.pl/papierowe/06_07_04_2016.pdf